Stavset skule
Fakta om Stavset skule
Stavsetskulen

3. juli 1914 vart skulen på Stavset skipa. Dette vart ein internatskole med lærarbustad og rom for ei husmor i same bygning. Huset ligg sør på Stavset (kvit bygning) i nokså bratt terreng. Skulen var internatskule i 35 år og var i drift fram til 1965 [ … ]

Les mer …