Stavset og Ytre-Standal grendalag, Powered by Joomla!
Stavset skule
Fakta om Stavset skule
Stavsetskulen

3. juli 1914 vart skulen på Stavset skipa. Dette vart ein internatskole med lærarbustad og rom for ei husmor i same bygning. Huset ligg sør på Stavset (kvit bygning) i nokså bratt terreng. Skulen var internatskule i 35 år og var i drift fram til 1965 [ … ]

Les mer …